Poštovani,
Sigurno ste se već susretali sa sličnim problemom: tek što ste završili radove na fasadi, a već su vam zadovoljstvo pokvarile ptice koje svojim izmetom nemilice prljaju, zagađuju i ruže vašu fasadu. Zato vam se neprestano nameće pitanje održavanja, odnosno zaštite fasade, spomenika, balkona, reklamnog panoa i sl.

Golubovi svojim zagađivanjem ne samo da estetski i ekološki narušavaju arhitektonski kvalitet objekta, već su štetni i sa zdravstvenog aspekta. Dokazano je da je izmet golubova uzrok mnogih zaraznih bolesti. S ekonomskog aspekta poznato je i to da izmet golubova uništava sve materijale, tako da za čišćenje i sanaciju nastale štete treba izdvajati pozamašna sredstva.

Predstavljamo vam efikasna, ekonomična i pre svega ekološka rešenja zaštite:
MEHANIČKA (PIC SISTEM i NET SISTEM)
ELEKTRONSKA (ŠOK SISTEM)


...............................................................................


Dragon i uspešno obavljeni radovi na objektu STAV-SAMSUNG.


SIGURNO NE ŽELITE DA SE NEŠTO OD OVOGA DOGODI BAŠ VAMA?